بحران پرداخت حقوق و مزایای کارکنان صنعت برق
بحران پرداخت حقوق و مزایای کارکنان صنعت برق
در سال ۱۳۸۷ بود که قانون هدفمندی یارانه ها با هدف جهت بخشی یارانه های مصرفی به تصویب رسید و اجرا شد. قانونی که قرار بود از بخش تولید و تأمین نیازهای ضروری مردم حمایت کند تا تأمین آن با وقفه ای مواجه نشود اما گفته می‌شود این قانون برای صنعت برق نه تنها مزیت نداشته بلکه منابع جاری آنها را هم قفل کرده است.
به گزارش نبض‌انرژی، شنیده ها حاکی از این است که بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان وجوه فروش برق شرکت توانیر در سازمان هدفمندی مسدود شده و هیچ عزمی برای پرداخت این مبالغ به صنعت برق وجود ندارد و عدم پرداخت این مبالغ صنعت برق را با بجران جدی مواجه کرده است.
این در شرایطی است که جریان نقدینگی برای صنعت حیاتی برق یک جریان حیاتی است که در هر لحظه امکان تامین تجهیزات مورد نیاز صنعت برق برای حفظ پایداری شبکه برق را فراهم می کرد اما مبالغ واریزی مردم از محل فروش برق به حساب سازمان هدف مندی واریز شده و سازمان مذکور به دلایل مختلف،‌ حتی سهم از محل فروش برق را هم به صنعت برق بازپس نداده و این صنعت را دچار بحران جدی کرده است.
در همین باره مصطفی رجبی مشهدی – سخنگوی صنعت برق – گفت:‌ عدم پایبندی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تعهدات قانونی خود می تواند باعث ایجاد بحران در صنعت زیربنایی برق شود.
وی افزود: برای دریافت مطالبات از سازمان هدفمندی،‌ در حال مذاکره هستیم. سخنگوی صنعت برق همچنین اظهار کرد: مسئولین صنعت همچنان پیگیر دریافت مطالبات و حق و حقوق کارکنان خود از سازمان هدفمندی هستند.
رجبی مشهدی اظهار امیدواری کرد: طی امروز و فردا بتوانیم با دریافت مطالبات صنعت برق،‌ بخشی از مشکلات همکاران را حل کنیم.