اینبار پای سرنوشت ۵۲۰۰ کارمند رسمی نفت فعال دراین هلدینگ درمیان است!
اینبار پای سرنوشت ۵۲۰۰ کارمند رسمی نفت فعال دراین هلدینگ درمیان است!
هلدینگ خلیج فارس بنابر ۲ نامه رسمی، در یک اقدام بی سابقه و مشکوک در نظر دارد ۵۲۰۰ نیروی رسمی نفتی را غیرنفتی کرده و در زیرمجموعه تامین اجتماعی و غیره قرار دهد.

به گزارش نبض انرژیمصطفی گودرزی،  هلدینگ خلیج فارس بنابر مستندات موجود در دفتر “نفتی‌ها” شامل ۲ نامه رسمی، در یک اقدام بی سابقه و مشکوک در نظر دارد ۵۲۰۰ نیروی رسمی نفتی را غیرنفتی کرده و در زیرمجموعه تامین اجتماعی و یا سازمانی دیگر قرار دهد. به زبانی ساده این روزها این مجموعه در سکوت کامل و با رعایت همه جانبه عدم انتشار عمومی این خبر در نظر دارد در فروردین ماه سال ۱۴۰۰، این تعداد نیروی رسمی نفتی را از ید نفتی بودن بیرون بیاورد و با استناد به خصوصی بودن شرکت خود، با آنان نیز همانند دیگر کارکنان قراردادی خود برخورد نماید.
دراین راستا ظاهرا وزیر نفت نیز با این موضوع موافقت نموده که البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با توجه به نگاه نه چندان مثبت زنگنه طی هشت سال گذشته نسبت به نیروهای رسمی نفت، این امر کاملا قابل پیش بینی بوده است! بنابراین آنطور که از شواهد امر و نامه های رد و بدل شده بر می‌آید تمام کارها انجام شده و تنها کار باقی‌مانده، تغییر قرارداد بیش از ۵ هزار نیروی نفتی فعال دراین مجموعه است که برخی از شنیده ها حکایت از تلاش این مدیران مترویی و حامیانشان برای تغییر این قرارداد و کارسازی فرمت‌های این تغییرات در هفته دوم فروردین ماه و پایان تعطیلات رسمی سال جدید است تا با آغاز فعالیت اداری در سال جدید و پس از تعطیلات طولانی مدت نوروز این اتفاق افتاده باشد.
تمام این اتفاقات درحالی بوقوع می‌پیوندد که شرکت ملی صنایع پتروشیمی که ۱۹ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس را داراست و اغلب این نیروهای رسمی از این مجموعه به شرکت هلدینگ خلیج فارس انتقال یافته اند باید نسبت به این موضوع اعلام موضع نماید تا دلایل اصلی این اقدام و چراغ سبز نفت نسبت به این اتفاق برای کارکنان رسمی منتقل شده به این شرکت مشخص گردد.
این درحالی است که تعهد اولیه NPCبه این افراد  در راستای بهره گیری از تمام امکانات نیروهای رسمی نفت من الجمله حقوق و مزایا در روزهای ابتدایی انتقال دلیلی بر کوچ این تعداد نیروی انسانی به این هلدینگ بوده تا جاییکه این کارکنان در زمان ارائه تعهد در محضر در خصوص رضایت کامل ازاین انتقال در متن نامه تعهد خود به این نکته اشاره کرده اند که ضمانتی در خصوص نفتی باقی ماندن آنان و بهره گیری از حقوق و مزایای نفتی‌ها دراین میان تا زمان بازنشستگی شان پابرجاست.
براساس این گزارش یکی از نامه‌های رد و بدل شده دراین خصوص ، نامه مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با موضوع کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی نفت به رحمتی رئیس هیات رئیسه صندوق‌های بازنشستگی،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در تاریخ ۱۸ بهمن سالجاری به شماره نامه ۱۹۹۸۴/۱-۰۰۱ است که در آن کاملا به موضوع تبدیل وضعیت کارکنان رسمی نفت فعال دراین هلدینگ اشاره شده است.
براین اساس به نظر می‌رسد  مدیران هلدینگ خلیج فارس تصمیم شوم خود را برای سرنوشت ۵۲۰۰ نیروی رسمی نفت فعال دراین هلدینگ گرفته اند و قراراست این تعداد افراد سرنوشتی دیگر را در سال ۱۴۰۰ تجربه نمایند. سرنوشتی که هنوز مشخص نیست چگونه رقم خواهد خورد؛ اما قطعا یک چیز کاملا مشخص است و آن بررسی تجربه اینگونه اتفاق‌ها در تاریخ اقتصادی کشور و کوچ دولتی‌ها به بخش خصوصی که قطعا نتایج آن بر هیچ کس پوشیده نبوده و نیست!