آلاینده‌هایی که اگر نسوزند هم هوا را آلوده می‌کنند
آلاینده‌هایی که اگر نسوزند هم هوا را آلوده می‌کنند
محققان می‌گویند سوخت‌های فسیلی مثل بنزین در صورت عدم اشتعال هم باعث آلودگی هوا می‌شوند.   آلکان‌های بلند - زنجیر ترکیبات اصلی سوخت‌های فسیلی هستند که باعث آلودگی هوا می‌شوند حتی اگر سوزانده نشوند.
محققان می‌گویند سوخت‌های فسیلی مثل بنزین در صورت عدم اشتعال هم باعث آلودگی هوا می‌شوند.

به گزارش نبض‌انرژی، به نقل از سایمکس نوشت: دانشمندان معتقدند نتایج تحقیقات جدید، تحقیقات قبلی در مورد این موضوع را رد می‌کند. با استفاده از تجهیزات تحلیلی فوق حساس که به تازگی ساخته شده‌اند این گروه متوجه شدند که سوخت‌ها بیش از آن چه تصور می‌شد تبدیل به آلاینده‌های شیمیایی هوا می‌شوند. هم در هنگام سوختن و هم در شرایط جوی معمول.

آلکان‌های بلند – زنجیر ترکیبات اصلی سوخت‌های فسیلی هستند که باعث آلودگی هوا می‌شوند حتی اگر سوزانده نشوند.
در فرآیند اشتعال مانند آنچه در موتور خودرو‌ها رخ می‌دهد، یک زنجیره از واکنش‌ها به نام خوداکسایش در دما‌های بالا اتفاق می‌افتد. اخیرا فرآیند خوداکسایش به عنوان منبعی اساسی در تولید مواد شیمیایی دارای اکسیژن در جو شناخته شد که منجر به آلودگی هوا می‌شود.
بر طبق علم شیمی برای این‌که واکنش خواکسایش در شرایط جوی با دمای پایین اتفاق بیافتد، باید ویژگی‌های ساختاری مناسبی مثل پیوند دوگانه‌ی کربن-کربن و یا گروه‌های حاوی اکسیژن وجود داشته باشند. از آن‌جا که آلکان‌ها به عنوان نمونه اولیه سوخت در موتور‌های احتراقی و مهم‌ترین سوخت‌های شهری هیچ‌کدام از این ویژگی‌ها را ندارند، تصور می‌شد که کمترین میزان خوداکسایش را داشته باشند.
ژاندونگ وانگ (Zhandong Wang) و همکارانش از طیف سنجی جرمی جدید با حساسیت بالا استفاده کردند تا محصولات اصلی و اکسیژن‌دار آلکان‌ها را اندازه‌گیری کنند. آن‌ها فهمیدند که آلکان “C ۶–C ۱۰” بیش از آن چه تصور می‌شد در هر دو حالت مشتعل و غیر مشتعل واکنش خوداکسایش انجام می‌دهد. حتی زمانی که غلظت گاز اکسید نیتروژن که به سرعت واکنش خوداکسایش را پایان می‌بخشد زیاد است، آلکان‌ها میزان قابل توجهی ترکیبات اکسیژن‌دار تولید می‌کنند که باعث آلودگی هوای شهر می‌شود.
این نتایج تاثیر مستقیم بر بهبود موتور‌ها و کیفیت هوای شهری دارد.
ایسنا