افزایش بهره‌مندی از آب شرب بهداشتی و پایدار در کشور
افزایش بهره‌مندی از آب شرب بهداشتی و پایدار در کشور
به طور متوسط بهره‌مندی از آب شرب بهداشتی و پایدار در کشور در حوزه شهری ۹۹ درصد و در حوزه روستایی ۸۲.۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش نبض‌انرژی، به طور کلی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از نعمت آب سالم بهره‌مند شدند و متوسط بهره مندی از آب شرب بهداشتی و پایدار در جهان افزایش یافته است به طوری که بهره‌مندی از آب شهری ۸۵ درصد و روستایی ۵۳ درصد است.

به طور متوسط بهره‌مندی از آب شرب بهداشتی و پایدار در کشور در حوزه شهری ۹۹ درصد و در حوزه روستایی ۸۲.۵ درصد رشد داشته است.

گفتنی است، هر سال یک میلیون و ۱۶۰ هزار نفر از جمعیت روستایی از آب سالم و پایدار بهره‌مند و هر هفته هم ۳۳ روستا به شبکه آب سالم و پایدار متصل می‌شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان