نخستین گازرسانی روستایی
نخستین گازرسانی روستایی
پس از انقلاب اسلامی، نخستین‌بار در تاریخ ایران، گازرسانی گسترده به روستا‌ها آغاز شد و بیش از ۱۰ هزار روستا، نعمت گاز دارند.

به گزارش نبض‌انرژی، ایران، دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را دارد که معادل ۱۶ درصد کل ذخایر جهان است.

پیش از انقلاب اسلامی، دولت اقدامی جهت گسترش گاز در شهر‌ها انجام نداد و بیشتر مردم در خانه از نفت و چراغ‌های نفتی استفاده می‌کردند؛ کمتر از ۵۰ هزار خانه، تنها در ۵ شهر کشور، گاز طبیعی داشتند و به جز یک روستا، هیچ روستایی در سراسر کشور، شامل لوله‌کشی گاز نشد.
پس از انقلاب اسلامی، گازرسانی در صدر اولویت مسئولان انرژی کشور قرار گرفت و از تعداد ۵۰ هزار خانوار به ۱۴ میلیون خانوار، یعنی ۲۸۰ برابر، افزایش پیدا کرد.
نخستین‌بار در تاریخ ایران بود که گازرسانی گسترده به روستا‌ها آغاز شد و بیش از ۱۰ هزار روستا، نعمت گاز دارند.
ایران از نظر برخورداری از منابع گازی نیز در رتبه سوم جهانی قرار گرفت.
صداوسیما