دولت بایدن به دنبال گفت‌و‌گو با ایران
دولت بایدن به دنبال گفت‌و‌گو با ایران
دولت بایدن از طریق میانجی‌های اروپایی ابتکاری به راه خواهد انداخت برای گفت‌و‌گوی مستقیم با تهران

به گزارش نبض‌انرژی،اسکای نیوز به نقل از منابعی در پنتاگون مدعی شد دولت بایدن از طریق میانجی‌های اروپایی ابتکاری به راه خواهد انداخت برای گفت‌و‌گوی مستقیم با تهران