تامین گاز مورد نیاز واحدهای بزرگ هرمزگان بدون وقفه
تامین گاز مورد نیاز واحدهای بزرگ هرمزگان بدون وقفه
نبض انرژی ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: برای جلوگیری از ایجاد آسیب و اختلال در روند تولید واحدهای بزرگ صنعتی این استان گاز مورد نیاز این واحدها از سوی شرکت گاز بدون وقفه تامین شود.

ایرج حیدری سه شنبه شب در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هرمزگان افزود: با توجه به اینکه گاز مورد نیاز واحدهای بزرگ صنعتی برای تولید محصول نهایی بکار می رود اهمیت تامین گاز این واحدهد را دو چندان کرده است.

وی ادامه داد: واحدهای بزرگ صنعتی استان زیرساخت های خود در حوزه تامین گاز را تقویت کنند تا مشکلات احتمالی در زمینه تامین گاز به حداقل ممکن برسد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان تاکید کرد: شرکت های خدمات رسان به ویژه برق، آب و گاز با برنامه ریزی مناسب نسبت به تامین زیرساخت های مورد نیاز واحدهای تولیدی اقدام کنند.

در این نشست علاوه بر بررسی مشکلات تامین گاز واحدهای بزرگ صنعتی استان مسائل و مشکلات بیش از پنج واحد تولیدی استان در زمینه معوقات بانکی، امور مالیاتی، تامین اجتماعی، مواد اولیه و برق با حضور  صاحبان واحدهای تولیدی و ادارات اجرایی بررسی و با دستور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان تصمیمات لازم برای رفع مشکلات این واحدها با بهره گیری از ظرفیت قانونی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گرفته شد تا شرایط تولید در این واحدها با رفع موانع مهیا شود.