انجمن سازندگان و پیمانکاران انرژی‌های تجدیدپذیر به همت فعالان این حوزه در حال شکل گیری در اتاق بازرگانی ایران است. این انجمن قرار است بعنوان فراگیرترین تشکل صنفی حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر زمینه ساز توسعه و بهبود فضای کسب و کار شرکت‌های فعال در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی گردد.
نبض انرژی ، انجمن سازندگان و پیمانکاران انرژی‌های تجدیدپذیر به همت فعالان این حوزه در حال شکل گیری در اتاق بازرگانی ایران است. این انجمن قرار است بعنوان فراگیرترین تشکل صنفی حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر زمینه ساز توسعه و بهبود فضای کسب و کار شرکت‌های فعال در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی گردد.

از کلیه پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر دعوت می‌گردد با ارسال مدارک و ثبت نام (تا روز دوشنبه ٦ بهمن)، در مجمع موسسین این انجمن در روز چهارشنبه ٨ بهمن شرکت نمایند.

برای ارسال مدارک و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید از دبیرخانه هیات موسسین انجمن راهنمایی و کمک بگیرید:
۰۹۰۵۶۲۰۷۵۵۶

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر (غفوری) تماس بگیرید:
٠٩١٢٨٩٨٠٠٧٩

فراخوان دعوت به مجمع موسسین انجمن سازندگان و پیمانکاران انرژی‌های تجدیدپذیر

برق نیوز