دولت در حالی در بودجه ۱۴۰۰ فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را پیش بینی کرده است که با وجود برداشته شدن تحریم ها نیز رسیدن به این رقم بعید به نظر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در بودجه ۱۴۰۰ فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت پیش بینی شده است که به اعتقاد کارشناسان حتی با وجود رفع تمام تحریم‌ها در مدت کوتاه روی کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا به نظر فنی رسیدن به این میزان فروش غیر ممکن به نظر می‌رسد.