قیمت نفت کوره کارخانه‌های سیمان با قیمت گاز آنها برابر شد
قیمت نفت کوره کارخانه‌های سیمان با قیمت گاز آنها برابر شد
با ابلاغ دولت به وزارت نفت، قیمت نفت کوره تحویلی به کارخانه های سیمان با قیمت گاز مصرفی آنها برابر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت دولت در خصوص واگذاری نفت کوره به کارخانه‌های سیمان با قیمت گاز مصرفی بخش صنعت را به وزرای نفت و صنعت ابلاغ کرد.

گفتنی است به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، به شرکت‌های تولید سیمان نفت کوره تحویل داده می‌شود که بر اساس مصوبه مذکور، قیمت نفت کوره تحویلی به این کارخانجات معادل قیمت گاز خواهد بود؛ البته هزینه حمل نفت کوره تا درب کارخانه‌های سیمان، به عهده مصرف کننده است.