به گزارش نبض‌انرژی، ،کرباسیان مدیر عامل شرکت ملی نفت در مراسم امضای ۸ قرار داد قرارداد افزایش و تولید نفت گفت:این طرح در سال ۹۶ تنظیم و در اوایل نفت به تصویب رسید. او ادامه داد:۲۹ پروژه در خشکی و ۴ پروژه در دریا انجام می‌شود به طوری به ۲۸۰ میلیون بشکه نفت در روز […]

به گزارش نبض‌انرژی،

،کرباسیان مدیر عامل شرکت ملی نفت در مراسم امضای ۸ قرار داد قرارداد افزایش و تولید نفت گفت:این طرح در سال ۹۶ تنظیم و در اوایل نفت به تصویب رسید.

او ادامه داد:۲۹ پروژه در خشکی و ۴ پروژه در دریا انجام می‌شود به طوری به ۲۸۰ میلیون بشکه نفت در روز می‌رسیم، در این پروژه ۱۶ شرکت حفاری در این زمینه انجام می‌شود.

کرباسیان گفت:تولید نفت ما امروز افزایش پیدا کرده به طوری که توانستیم با توان داخلی در این زمینه حرکت کردیم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود:اقدام خوبی مه در سال ۹۳ انجام شد ۱۰ کالای ساخت داخل و سفارش گذاری بالغ بر ۶۶ هزار تن انجام شد و همچنین ۲۸ دکل حفاری مشغول به کار هستیم به طوری که ۵۵ دکل حفاری در آینده نزدیک می‌رسیم.

او ادامه داد:قرار داد امروز هم بالغ بر ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار خواهیم رسیم و واگذاری ۳۱ قرارداد به ۲۲ شرکت ایرانی می‌رسد که می‌تواند آینده خوبی برای کشور داشته باشد.

او بیان کرد:برای تامین منابع این طرح، ۳۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال ۹۷ منتشر شد و ۲۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز تا پایان دی‌ماه امسال منتشر می‌شود.