به گزارش نبض‌انرژی، وزیر نفت با بیان اینکه مرحله سوم قراردادهای افزایش ضریب بازیافت ۱.۲ میلیارد دلار هزینه دارد، گفت: با این رقم هزینه ظرف یک سال ۱٫۵ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کنیم و سالهای بعد تماما درآمد خواهیم داشت، البته افت تولید هم داریم.   بیژن نامدار زنگنه در مراسم امضای قراردادهای طرح نگهداشت […]

به گزارش نبض‌انرژی،

وزیر نفت با بیان اینکه مرحله سوم قراردادهای افزایش ضریب بازیافت ۱.۲ میلیارد دلار هزینه دارد، گفت: با این رقم هزینه ظرف یک سال ۱٫۵ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کنیم و سالهای بعد تماما درآمد خواهیم داشت، البته افت تولید هم داریم.

  بیژن نامدار زنگنه در مراسم امضای قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت گفت: یک فکری پشت قراردادهای EPCو EPD که امروز امضا می شود، بوده است و در کنار قراردادهای آی پی سی که سرمایه آن توسط طرف قرارداد تامین می شود، لازم است.

وی با اشاره به اهمیت افزایش تولید افزود: یک درصد افزایش تولید بسیار مهم است شاید در آینده مردم به اهمیت بالای آن پی برده و تبدیل به مطالبه ملی شود.

وزیر نفت با بیان اینکه مرحله سوم قراردادهای افزایش ضریب بازیافت ۱.۲ میلیارد دلار هزینه دارد، گفت: با این رقم هزینه ظرف یک سال ۱٫۵ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کنیم و سالهای بعد تماما درآمد خواهیم داشت، البته افت تولید هم داریم.

وی با اشاره به آثار مهم قراردادها، خاطرنشان کرد: اولین بحث این است که تمام قراردادها با پیمانکاران ایرانی و استفاده از تجهیزات ایرانی است.

زنگنه خاطرنشان کرد: برای اولین بار تمام منابع از بازار سرمایه تامین می‌شود و به صندوق توسعه وابسته نیستیم.

وی گفت: هر طرحی که به پیمانکار داده می‌شود هدف و زمان مشخص دارد، قبل و بعد از سال ۷۶ میلیاردها دلار هزینه کردیم ولی اتفاقی برای افزایش تولید نیفتاد اما اکنون پیمانکار درصورتی پول را دریافت می‌کند که ۵۰ درصد افزایش تولید محقق شود.

وی یادآور شد: تمام پروژه ها غیر از یک تا دو پروژه با قرارگاه از طریق مناقصه واگذار شده‌اند.