رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: باید کارهای ویژه تر و بزرگ تری برای رفع مشکل آلودگی هوای تهران انجام شود اما متاسفانه این اقدامات انجام نشده است. به گزارش نبض‌انرژی، محسن هاشمی در جلسه صبح یکشنبه شورای شهر تهران، تاکید کرد: وضعیت آلودگی هوا در تهران همچنان ادامه دارد و باید کارهای ویژه تر […]

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: باید کارهای ویژه تر و بزرگ تری برای رفع مشکل آلودگی هوای تهران انجام شود اما متاسفانه این اقدامات انجام نشده است.

به گزارش نبض‌انرژی،

                          اقدام ویژه‌ای برای معضل آلودگی هوای تهران انجام نشده                    محسن هاشمی در جلسه صبح یکشنبه شورای شهر تهران، تاکید کرد: وضعیت آلودگی هوا در تهران همچنان ادامه دارد و باید کارهای ویژه تر و بزرگ تری برای رفع آن انجام شود.

وی افزود: اما متاسفانه این اقدامات برای حل مشکل آلودگی هوای تهران انجام نشده است.