به گزارش نبض‌انرژی، بنابر پیش‌بینی‌های انجام‌شده در شرکت کنترل کیفیت هوا، صبح امروز در بیشتر مناطق کیفیت هوا در محدوده ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته که ناشی از انباشت آلاینده‌ها و عدم وزش باد موثر طی ساعات گذشته است. طی روز با حاکمیت جو پایدار و آرام، شرایط مناسب برای تجمع آلاینده‌ها […]

به گزارش نبض‌انرژی،

بنابر پیش‌بینی‌های انجام‌شده در شرکت کنترل کیفیت هوا، صبح امروز در بیشتر مناطق کیفیت هوا در محدوده ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته که ناشی از انباشت آلاینده‌ها و عدم وزش باد موثر طی ساعات گذشته است.

طی روز با حاکمیت جو پایدار و آرام، شرایط مناسب برای تجمع آلاینده‌ها فراهم نخواهد شد و کیفیت هوا در وضعیت نامطلوب باقی خواهد ماند. با افزایش ترافیک شامگاهی در اواخر وقت پیش‌بینی می‌شود بر غلظت آلاینده‌ها افزوده شود و در بیشتر مناطق کیفیت هوا در محدوده ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار بگیرد.

صبح فردا با استمرار پایداری و سکون جوی همراه با افزایش تردد خودروها انتظار می‌رود در بیشتر مناطق افزایش غلظت آلاینده‌ها به‌ویژه ذرات معلق باعث برقراری وضعیت ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس شود.

این شرایط طی روز نیز ادامه خواهد داشت بنابر این در اواخر وقت فردا با عدم وزش باد موثر و افزایش ترافیک شامگاهی، برقراری وضعیت ناسالم در بیشتر مناطق دور از انتظار نخواهد بود.

آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۱۴۹ بود و هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۱۴۹ و کیفیت هوا در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس است.