یک ماساژور مصری برای تسکین درد‌های عضلانی مراجعان به سالن خود از آتش استفاده می‌کند. به گزارش نبض‌انرژی،

یک ماساژور مصری برای تسکین درد‌های عضلانی مراجعان به سالن خود از آتش استفاده می‌کند.

به گزارش نبض‌انرژی،