کُندی روند نصب کنتورهای هوشمند با افزایش قیمت
کُندی روند نصب کنتورهای هوشمند با افزایش قیمت
حاج رسولی‌ها گفت: نصب کنتور هوشمند باید در همه چاه‌ها انجام شود، زیرا نصب نکردن در برخی سبب اعتراض کشاورزان قانونمند می‌شود بنابراین برای اجرای کامل این طرح باید تشکل‌هایی با حضور کشاورزان تشکیل شود.

قائم مقام شرکت مدیریت منابع آب ایران از کُند شدن روند نصب کنتور‌های هوشمند روی چاه‌های کشاورزی به علت افزایش قیمت این کالا خبر داد.

 

به گزارش نبض‌انرژی،محمد حاج رسولی‌ها قائم مقام شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه نصب این کنتور‌ها سبب جلوگیری از اضافه برداشت‌ها از چاه‌های مجاز در بخش کشاورزی می‌شود، گفت: با افزایش قیمت فولاد و تجهیزات تشکیل دهنده کنتور، قیمت این کالا تا ۲۰ میلیون افزایش یافته که این موضوع روند نصب کنتور‌ها را کُند کرده است.

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت کنتور سبب استقبال نکردنِ کشاورزان از کنتور‌های حجمی شده است گفت: از ۴۴۰ هزار چاه کشاورزی تاکنون فقط ۸۵ هزار چاه به کنتور مجهز شده است.

 

قائم مقام شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: بر اساس قانون، باید برداشت از چاه‌های مجاز بر اساس پروانه صادر شده انجام شود این در حالی است که طبق آمار برداری‌های انجام شده هم اکنون ۳.۵ تا ۴ میلیون متر مکعب اضافه برداشت از چاه‌های مجاز وجود دارد.

حاج رسولی‌ها گفت: نصب کنتور هوشمند باید در همه چاه‌ها انجام شود، زیرا نصب نکردن در برخی سبب اعتراض کشاورزان قانونمند می‌شود بنابراین برای اجرای کامل این طرح باید تشکل‌هایی با حضور کشاورزان تشکیل شود.