توییت صادق زیباکلام درباره روز دانشجو یک استاد علوم سیاسی تجریه خود از حال و هوای روز دانشجوی 16 آذر 99 را در توئیتی منتشر کرد.

توییت صادق زیباکلام درباره روز دانشجو


5fccb47371233_2020-12-06_14-07

یک استاد علوم سیاسی تجریه خود از حال و هوای روز دانشجوی 16 آذر 99 را در توئیتی منتشر کرد.