دولت 75 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی قرض می‌گیرد
دولت 75 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی قرض می‌گیرد
گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم‌درصد (14.5%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه‌ماه یکبار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

براساس بند «الف» تبصره 1 لایحه بودجه 1400، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز، مشابه سال قبل و برخلاف قانون برنامه ششم توسعه، 20 درصد تعیین شده است.

به گزارش نبض‌انرژی،

 لایحه بودجه سال 1400 امروز به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

براساس بند «الف» تبصره 1 این لایحه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز، مشابه سال قبل و برخلاف قانون برنامه ششم توسعه، 20 درصد تعیین شده است.

براساس قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال 1400 باید 38 درصد باشد ولی دولت مشابه امسال، پیشنهاد داده است سهم این صندوق صرفا 20 درصد باشد و 18 درصد مابقی سهم صندوق توسعه به دولت قرض داده شود. براساس جزئیات جدول شماره 4 لایحه بودجه 1400، 18 درصد مذکور که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می شود بالغ بر 75.5 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

در بند «الف» تبصره 1 لایحه بودجه 1400 آمده است: «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (20%) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم‌درصد(14.5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم‌درصد (14.5%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد (20%) تعیین شده تا سهم قانونی سی و هشت درصد (38%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال 1400 به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم‌درصد (14.5%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه‌ماه یکبار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود./دکتر مهدی صادقی سردبیر نبض انرژی دولت 75 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی قرض می‌گیرد/

دکتر مهدی صادقی سردبیر نبض انرژی

دکتر مهدی صادقی سردبیر نبض انرژی