هدف اصلی آمریکا از تحریم مدیران نفتی ایران
هدف اصلی آمریکا از تحریم مدیران نفتی ایران
اگر به تاریخ دهه‌های اخیر توجه دقیق داشته باشیم به نظر می‌رسد؛ روندی که ترامپ و دولت وی دنبال می‌کنند؛ قبلا توسط دولت‌های قبلی پیگیری شده است. هر چند از نظر برخی در ایران برجام هیچ خاصیتی نداشت، اما گزارش‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد، برجام ایران را از ذیل فصل هفت منشور ملل متحد خارج کرد.

تحریم وزیر نفت و مدیران ارشد حوزه انرژی کشور نشان می‌دهد که تلاش ترامپ برای بازگرداندن ایران به ذیل فصل هفتم منشور و درنهایت ماده ۴۲ به مرحله حساسی رسیده و اگر برجام نبود؛ دولت وی به اهدافش تاکنون رسیده بود.

به گزارش نبض‌انرژی،اینکه چگونه ایران به این مرحله رسیده و چرا برجام هنوز نقطه امیدی یا به عبارتی تنها سد راه ترامپ شده و نیازمند یک تحلیل واقع‌بینانه است که به همه جوانب و ابعاد موضوع توجه داشته باشد.اگرهم قرار باشد برقسمتی از موضوع تمرکز کند باید بر نقاط منفی که مهمتر هستند توجه بیشتری داشته باشد. وگرنه تقویت و پررنگ کردن نقاط مثبت کمکی به کشور در شرایط کنونی نمی‌کند.

اگر به تاریخ دهه‌های اخیر توجه دقیق داشته باشیم به نظر می‌رسد؛ روندی که ترامپ و دولت وی دنبال می‌کنند؛ قبلا توسط دولت‌های قبلی پیگیری شده است. هر چند از نظر برخی در ایران برجام هیچ خاصیتی نداشت، اما گزارش‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد، برجام ایران را از ذیل فصل هفت منشور ملل متحد خارج کرد.

عنوان فصل هفت منشور ملل متحد، «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» است و به این ترتیب زمانی‌که شورای امنیت بخواهد تهدیدی جدی علیه کشوری را مطرح کند، آن کشور را ذیل فصل هفتم قرار می‌دهد.اگر در قطعنامه صادر شده از سوی شورای امنیت، کشور موردنظر ذیل فصل هفت قرار بگیرد (عبارت فصل هفت به تنهائی ذکر شود)، امکان استفاده از «گزینه تحریم»و هم «گزینه نظامی» علیه آن کشور وجود دارد.در واقع مهمترین و اجرایی ترین بخش سازمان ملل متحد شورای امنیت است که تحت سیطره دارندگان حق وتو می باشد. هر چند هنوز سازمان ملل پلیس و بازوی اجرایی ندارد ولی قرار گرفتن یک کشور ذیل فصل هفتم منشور و به ویژه ماده ۴۲ میتواند مجوزی برای حمله ابرقدرتی مانند آمریکا به ایران باشد.اکنون ترامپ به دنبال آن است تا این ایران را تحت این شرایط قرار دهد. متاسفانه در داخل کشور ما همه مسایل مهم اقتصادی و سیاسی و حتی امیتی دستمایه رقابت و نزاع انتخاباتی بین دولتی ها و مخالفان دولت است. طی سال های اخیر انتقادات غیر کارشناسی و غیر منصفانه ای به برجام شد. منتقدان برجام باید شرایط حساس کنونی را درک کنند و ضمن نقد خود به واقعیات توجه داشته باشند.اگر ایران در شرایط کنونی با وضع فعلی داخلی و خارجی به ذیل فصل هفتم برگردد، خطر جنگ و حمله جدی‌تر از قبل است. این در حالی است که مسائل اقتصادی کنونی نیز چیزی از یک جنگ تمام عیار کمتر نیست.