به گزارش نبض‌انرژی، به نقل از شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی گاز در پاسخ به گزارش منتشر شده در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان در مورخ ۲۳ آبان ماه ۹۹ ،  با عنوان “سیلندر‌های گران در مناطق سردسیر! / صف‌هایی که تمامی ندارد: ” جوابیه ای صادر کرد. در این جوابیه آمده است: “با توجه […]

به گزارش نبض‌انرژی،

به نقل از شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی گاز در پاسخ به گزارش منتشر شده در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان در مورخ ۲۳ آبان ماه ۹۹ ،  با عنوان “سیلندر‌های گران در مناطق سردسیر! / صف‌هایی که تمامی ندارد: ” جوابیه ای صادر کرد.

در این جوابیه آمده است:

“با توجه به اینکه مصاحبه انجام شده با مدیر عامل محترم بصورت مستند و تصویری انجام پذیرفته است انتظار می رود عیناً صحبت‌های انجام شده مطرح و در اخبارمربوطه درج شودو تأکید ایشان در مصاحبه انجام شده مبنی بر عدم وجود صنف در بخش متقاضیان واقعی و واجد شرایط از جمله خانوارو عشایری می‌باشد که متصل به شبکه گاز سراسری نمی‌باشند. همچنین درتأمین و توزیع میزان گاز مایع تاکنون هیچ محدودیتی نداشته کما اینکه نسبت به میزان مصرف در سال گذشته افزایش هم داشته ایم.

قیمت عرضه گازمایع از روش متعارف و قانونی و برای خانوار‌های روستایی و عشایری که در سامانه سدف ثبت نام نموده و واجد شرایط دریافت گازمایع می‌باشند مطابق قیمت مصوب دولتی به ازای هر کپسول ۱۱ کیلویی ۹۷۰۰ تومان میباشد که بصورت الکترونیکی و ازطریق پوز‌های بانکی در اختیار عامیلن توزیع قابل پرداخت است.

بدیهی است عرضه بیش از قیمت مصوب دولتی که توسط خبرنگار آن خبرگزاری محترم اشاره شده است، غیر مجاز و غیرقانونی بوده و خارج از شبکه توزیع عرضه مجاز می‌باشد. همچنین نظارت بر عرضه فعالیت گازمایع نیز مرتبط با سازمان‌های نظارتی بوده و خوشبختانه با پیگیری‌هایی که توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی صورت پذیرفته در سطح زیادی از کشور حل و برطرف شده است.

در خصوص دو موضوعی که خبرنگار آن خبرگزاری محترم دررابطه با روستاییان شهرستان خوشاب و همچنین اهالی شهر تازه تأسیس نوده انقلاب نیز در متن گزارش به آن اشاره نموده اند، مربوط به زمان قبل از مصاحبه مدیر عامل این شرکت بوده و ایشان نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار آن خبرگزاری توضیحات لازم را مبنی بر پیگیری مشکلات مطروحه ارائه نمودند و در حال حاضر ضمن پیگیری موضوع، سوخت لازم برای ۲۶ خانوار ساکن روستا نوده انقلاب در تاریخ ۲۲/۸/۹۹ ارسال و سهمیه سوخت خود را دریافت نموده اند و روستای مذکور قبل از اتصال به شبکه گازشهری دارای دوباب فروشندگی سوخت مایع بوده که با گسترش شبکه گاز شهری و کاهش مصرف کنندگان نفت سفید، یکی ازشعبات آن غیر فعال گردیده است؛ لذا خواهشمند است به جهت حفظ اعتماد دو جانبه و همکاری‌های آتی از درج مشکلات گذشته و بعضاً تکراری که برطرف گردیده اند خودداری شود.

در پارگراف آخرنیز تأکید می‌گردد استفاده غیراستانداردو غیر ایمن از LPG بعنوان سوخت خودرو، جان افراد به خطر انداخته و حوادث ایجاد شده نیز تأکید بر این موضوع است.”