بارش نخستین برف پاییزی – همدان در دومین روز از آذرماه ۱۳۹۹، نخستین دانه‌های برف پاییزی در ارتفاعات همدان بر روی زمین نشست و دامنه ارتفاعات الوند را سپیدپوش کرد./محمدامین نجفی به گزارش نبض‌انرژی،

بارش نخستین برف پاییزی – همدان

در دومین روز از آذرماه ۱۳۹۹، نخستین دانه‌های برف پاییزی در ارتفاعات همدان بر روی زمین نشست و دامنه ارتفاعات الوند را سپیدپوش کرد./محمدامین نجفی

به گزارش نبض‌انرژی،

دکتر مهدی صادقی سردبیر نبض انرژی

دکتر مهدی صادقی سردبیر نبض انرژی