به گزارش نبض انرژی ،حرم مطهر امام رضا(ع) در این روزهای پاییزی رخت سپید به تن پوشید.

به گزارش نبض انرژی ،حرم مطهر امام رضا(ع) در این روزهای پاییزی رخت سپید به تن پوشید.

                          بارش برف پاییزی در حرم مطهر امام رضا(ع)