برنامه جدید روس اتم برای ساخت نیروگاه هسته‌ای شناور در مناطق گرمسیری
برنامه جدید روس اتم برای ساخت نیروگاه هسته‌ای شناور در مناطق گرمسیری
وی تأکید کرد: ما در فکر ساختن همزمان یک شناور برای قطب شمال و مناطق گرمسیری برای این پروژه هستیم، به طوری که بتوانیم آن را به کشورهای دیگر با آب و هوای متفاوت بفرستیم.

معاون شرکت دولتی روس اتم در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که این شرکت قصد دارد طراحی نیروگاه هسته ای شناور خود را طوری انجام دهد تا بتواند در قطب شمال یا مناطق گرمسیری فعالیت کند.

به گزارش نبض انرژی ، به نقل از خبرگزاری تاس، کیریل کوماروف، معاون شرکت دولتی روس اتم، روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که این شرکت قصد دارد طراحی نیروگاه هسته ای شناور خود را طوری انجام دهد تا بتواند در قطب شمال یا مناطق گرمسیری فعالیت کند.

 

این مدیر ارشد گفت: ما در حال کار بر روی یک پروژه جدید هستیم و می خواهیم این نیروگاه شناور را بهینه کنیم.

وی تأکید کرد: ما در فکر ساختن همزمان یک شناور برای قطب شمال و مناطق گرمسیری برای این پروژه هستیم، به طوری که بتوانیم آن را به کشورهای دیگر با آب و هوای متفاوت بفرستیم.

این مقام دولتی روسیه در ادامه افزود که هدف از ساخت این شناور نه تنها تولید برق بلکه شیرین کردن آب که یک مسئله مهم در کشورهای گرمسیری است، می باشد.