رئیس انجمن علمی ایرانی ژئومورفولوژی با اشاره به لزوم بازنگری در اهداف آموزش‌محور، پژوهش‌محور و مهارت‌محور حوزه ژئومورفولوژی گفت: اهداف آموزش‌محور باید با معیارهای موجود در رشته‌های موفق و به ویژه دانشگاه‌های معتبر در سطح بین‌المللی انطباق یابد. به‌کارگیری تکنولوژی آموزشی نوین و همگام و فراگیر کردن آموزش پیشرفته در سطح ملی از طریق تدوین […]

لزوم بازنگری در اهداف فعالیت‌های ژئومورفولوژی

رئیس انجمن علمی ایرانی ژئومورفولوژی با اشاره به لزوم بازنگری در اهداف آموزش‌محور، پژوهش‌محور و مهارت‌محور حوزه ژئومورفولوژی گفت: اهداف آموزش‌محور باید با معیارهای موجود در رشته‌های موفق و به ویژه دانشگاه‌های معتبر در سطح بین‌المللی انطباق یابد. به‌کارگیری تکنولوژی آموزشی نوین و همگام و فراگیر کردن آموزش پیشرفته در سطح ملی از طریق تدوین دروس متناسب با نیازها، باید جزو اهداف آموزش‌محور قرار بگیرد.

به گزارش نبض انرژی ،

دکتر مجتبی یمانی، در هفتمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی که هم‌اکنون در دانشگاه خوارزمی در حال برگزاری است، درباره ضرورت‌های حوزه ژئومورفولوژی گفت: ضرورت به کارگیری روش‌ها و تکنیک‌های نوین برای دست‌یابی به آموزش مهارت‌محور و پژوهش‌محور، همگامی با مجامع علمی به ویژه با مجامع علمی در تمامی زمینه‌های پژوهشی و آموزشی،ارتقای سطح پژوهش، متناسب با ضررت‌ها و نیازها در سطح ملی، ارتباط با بخش‌های اجرایی در سطح خرد و کلان، همگامی با مجامع علمی مرتبط با زمینه تخصصی ژئومورفولوژی با اهداف دستیابی به یک مدیریت یکپارچه و روزآمد کردن و ارتقای سطح آموزش از طریق تجهیز آزمایشگاه‌ها و مهارت‌های نرم‌افزاری از جمله ضرورت‌های ایجاد نگاهی نو در عرصه ژئومورفولوژی است.

یمانی، اهداف پژوهش‌محور را همگام کردن آموزش و پژوهش، افزایش مهارت و توانایی انجام پژوهش در دانش‌پژوهان ژئومورفولوژی و توجه به بازار کار به ضرورت به کارگیری ژئومورفولوژی در پژوهش‌های مرتبط با زمین و مکان‌گزینی معرفی کرد.

به گفته‌ی رئیس انجمن علمی ایرانی ژئومورفولوژی، تجهیز دانشگاه‌های دارای رشته به ابزارهای آزمایشگاهی، میدانی و نرم‌افزاری، سوق دادن مدرسین دانشگاهی به کسب مهارت‌های لازم در زمینه استفاده از ابزارها و تکنیک‌های کاربردی و همگامی با رشته‌های مرتبط و موثر مانند سنجش از راه دور، رشته‌های علوم منابع طبیعی و … باید جزو اهداف مهارت‌محور قرار بگیرند.

وی در این همایش که به صورت مجازی برگزار می‌شد به بیان سخنانی در خصوص برنامه‌های راهبردی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی پرداخت که از جمله آن‌ها می‌توان فراهم آوردن زمینه‌های ارتقا و نوآوری دانش ژئومورفولوژی در سطح ملی، ایجاد ارتباط علمی بین‌ متخصصین این رشته از طریق تقویت ارتباطات سازمانی و دانشگاهی، بررسی و ارائه معیارها و راهکارهای علمی برای به‌ کارگیری فارغ‌التحصیلان این رشته در دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط و درگیر با زمینه‌های تخصصی در سطح کشور و انتشار و ترویج فعالیت‌های علمی و پژوهشی اندیشمندان این رشته در سطح ملی و بین‌المللی از طریق انتشار مجلات تخصصی و کتب اشاره کرد.

یمانی، محور اول برنامه‌های راهبردی انجمن علمی ایرانی ژئومورفولوژی را در زمینه تقویت ارتباطات و اقداماتی همچون تاسیس شعبات دانشگاهی و مشارکت در تدوین برنامه‌های آموزشی معرفی کرد و محور دوم را اطلاع‌رسانی دانست که از جمله اقدامات مرتبط با آن می‌توان به گسترش فعالیت‌های انتشاراتی و فعال کردن کمیته‌های دانشجویی اشاره کرد.