حسن عابدینی، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، توئیتی را در واکنش به ادعای نیویورک تایمز درباره حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران در حساب توئیتر خود منتشر کرد. عابدینی نوشت: به گزارش نبض انرژی ، ” نیویورک تایمز از بررسی باند ترامپ برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران خبر داد البته فاکس نیوز تکذیب کرد. پدیده دیو (ترامپ) و دلبر […]

حسن عابدینی، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، توئیتی را در واکنش به ادعای نیویورک تایمز درباره حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران در حساب توئیتر خود منتشر کرد.

عابدینی نوشت:

به گزارش نبض انرژی ،

” نیویورک تایمز از بررسی باند ترامپ برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران خبر داد البته فاکس نیوز تکذیب کرد. پدیده دیو (ترامپ) و دلبر (بایدن) از شگرد‌های کهنه عملیات روانی است. امریکا معمولا به کشور‌های خلع سلاح شده (عراق) یا فاقد دولت (افغانستان) حمله می‌کند. ایران مقتدر، مصونیت راهبردی دارد. ”

در ادامه توئیت منتشر شده در حساب حسن عابدینی کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل را مشاهده می‌کنید:

ایران مقتدر، مصونیت راهبردی دارد