آب سد کرج جیره بندی شد
آب سد کرج جیره بندی شد
مدیر بهره برداری و نگهداری سازه‌های برق آبی و آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به تأمین آب شرب شهر تهران و کرج به صورت روزانه از سدهای تهران گفت: برای تأمین آب شرب شهر تهران و کرج روزانه ۸/۵ مترمکعب بر ثانیه آب از سد کرج، ۹/۷ مترمکعب بر ثانیه از سد لتیان، ۷ مترمکعب بر ثانیه از سد لار، ۴/۵ متر مکعب بر ثانیه از سد طالقان و ۲/۵ مترمکعب بر ثانیه نیز از سد ماملو آب برداشت می‌شود.

یک مقام مسئول گفت: با تداوم کاهش بارندگی‌ها در تهران برای مدیریت مناسب ذخایر آبی، سیاست‌های تأمین آب در تهران انقباضی می‌شود.

به گزارش نبض انرژی ،

به نقل از صداوسیما، محمد شهریاری با اشاره به کاهش بارندگی‌های تهران از ابتدای سال آبی تا کنون افزود: از ابتدای سال آبی ۹۹-۱۴۰۰ در مهرماه تاکنون ورودی سدهای تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: در حال حاضر سد امیرکبیر ۱۲۰ میلیون مترمکعب، سد لتیان ۴۹ میلیون مترمکعب، سد لار ۸۵ میلیون مترمکعب، سد طالقان ۲۷۱ میلیون مترمکعب و سد ماملو نیز ۱۷۰ میلیون متر مکعب ذخیره آب دارند.

شهریاری ادامه داد: ذخایر فعلی سدهای پنج گانه تهران نسبت به سال گذشته با ۹۸ میلیون متر مکعب کاهش مواجه است.

مدیر بهره برداری و نگهداری سازه‌های برق آبی و آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به تأمین آب شرب شهر تهران و کرج به صورت روزانه از سدهای تهران گفت: برای تأمین آب شرب شهر تهران و کرج روزانه ۸/۵ مترمکعب بر ثانیه آب از سد کرج، ۹/۷ مترمکعب بر ثانیه از سد لتیان، ۷ مترمکعب بر ثانیه از سد لار، ۴/۵ متر مکعب بر ثانیه از سد طالقان و ۲/۵ مترمکعب بر ثانیه نیز از سد ماملو آب برداشت می‌شود.

وی افزود: سهم بخش کشاورزی نیز با توجه به حق آبه‌های مشخص شده برداشت می‌شود.