پژوهشگاه صنعت نفت و کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران در نشستی مشترک، جایگاه فناوری را در فرآیند جهانی شدن صنعت نفت بررسی کردند. به گزارش نبض انرژی ،  به نقل از پژوهشگاه صنعت نفت، در این نشست که همسو با ارتقای فرهنگ بین‌المللی شدن صنعت نفت ایران و اصلاح نگرش‌های […]

جایگاه فناوری در جهانی شدن صنعت نفت بررسی شد

پژوهشگاه صنعت نفت و کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران در نشستی مشترک، جایگاه فناوری را در فرآیند جهانی شدن صنعت نفت بررسی کردند.

به گزارش نبض انرژی ،

 به نقل از پژوهشگاه صنعت نفت، در این نشست که همسو با ارتقای فرهنگ بین‌المللی شدن صنعت نفت ایران و اصلاح نگرش‌های موجود در این زمینه برگزار شد، گروه توسعه کسب‌وکار معاونت فناوری و روابط‌ بین‌الملل پژوهشگاه، گزارشی با عنوان «ضرورت بین‌المللی شدن صنعت نفت ایران و جایگاه فناوری در تحقق آن» ارائه کرد.

در این نشست، منصور بزمی، معاون فناوری و امور بین‌الملل پژوهشگاه صنعت نفت به‌عنوان نماینده‌ گروه توسعه کسب‌وکار پژوهشگاه، نقش فناوری در تحقق بین‌المللی شدن صنعت نفت را تشریح کرد و به روند تکامل تاریخی صنعت نفت جهان و به دلایل شکل‌گیری شرکت‌های ملی نفت و چرایی حرکت‌ آنها به سوی بین‌المللی شدن پرداخت.

در پایان این نشست نیز اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران به بحث و اعلام نظر درباره مسائل مطرح‌شده در این نشست پرداختند.