به گزارش نبض انرژی ، عبدالرضا چراغعلی با اشاره به بوی نامطبوعی که صبح امروز در مناطق مختلفی از تهران احساس شد، گفت: صبح امروز گزارشی مبنی از احساس شدن بوی نامطبوع به دست ما رسید. وی ادامه داد: به همین دلیل در اوایل صبح امروز با مدیر کل مدیریت بحران استان تهران جلسه‌ای برای […]

به گزارش نبض انرژی ،

عبدالرضا چراغعلی با اشاره به بوی نامطبوعی که صبح امروز در مناطق مختلفی از تهران احساس شد، گفت: صبح امروز گزارشی مبنی از احساس شدن بوی نامطبوع به دست ما رسید.

وی ادامه داد: به همین دلیل در اوایل صبح امروز با مدیر کل مدیریت بحران استان تهران جلسه‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل دادیم و علت‌های این اتفاق را بررسی کردیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی افزود: این بررسی‌ها تا مشخص شدن علت کامل این موضوع ادامه خواهد داشت و نتیجه‌ی بررسی‌ها متعاقبا اعلام خواهد شد.