هیچ نظری درباره «کارت انرژی» ندارم/هنوز منتظر اظهارنظر کارشناسان هستیم
هیچ نظری درباره «کارت انرژی» ندارم/هنوز منتظر اظهارنظر کارشناسان هستیم
نماینده مجلس یازدهم، با بیان اینکه هیچ ارزیابی در باره کارت انرژی ندارم، گفت : «طرح وان » و «کارت انرژی» نیازمند بررسی بیشتر با حضور کارشناسان و نمایندگان مجلس برای اجرا دارد.

 

 

به گزارش نبض انرژی ، مهری بهزادپور: تخصیص یارانه انرژی به مالکان خودروها و نحوه تخصیص آن، از جمله مسائلی به شمار می آید که همواره محل اختلاف قانونگذاران و دولت بوده است.

در نظرگرفتن یارانه انرژی برای همه مردم اعم از دارندگان یا فاقدان خودرو، و جامعیت آن در قالبهای مختلف انرژی، پیشنهادی است که از سوی برخی کارشناسان و حمایت مسئولان ارائه شده و در مجلس یازدهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

«طرح وان» با این محوریت که به هر فردی یارانه انرژی داده شود طی ماه های اخیر به طور جدی تری طرح و در دستور کار مجلس قرار گرفت.
بررسی اینکه هر فرد به چه میزان یارانه تعلق گیرد، نحوه واگذاری و در اختیار گرفتن این یارانه به فرد فرد ایرانیان در نقاط دور و نزدیک کشور، استمرار این طرح و ممانعت از احجاف به افراد با توانمندی های مختلف در کشور و … از جمله مواردی است که نیاز به بررسی های کارشناسی و آسیب شناسانه بیشتری دارد تا به شکل عادلانه و بدون غرض ورزی در کشور انجام شود.

اینکه هر ایرانی با یک کارت بتواند تمام خدمات مربوط آب،برق، گاز، دریافت سوخت را انجام دهد و هزینه هایی که اجرای تهیه کارت به شکل سخت افزاری نیازدارد پروژه ای است که به منظور جلوگیری از تعلیق و نیمه کاره ماندن آن نیاز به دقت و پژوهش میدانی بیشتری دارد.

 

نماینده مجلس: زمان مشخصی برای اجرای «طرح وان و کارت انرژی» متصور نیست

منصور شکراللهی عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم در این باره به خبرنگار نبض انرژی می گوید: کارت انرژی طرح خوبی است که در مجلس طرح و مورد بحث و بررسی نیز قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اجرای کردن این طرح نیاز به زمان و بررسی و مطالعه بیشتری دارد اظهار داشت:

این طرح با حضور نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسان مختلف در کشور و آگاه به این امر مورد بررسی قرار گرفته است، اما هنوز به اندازه کافی به نتیجه مطلوب برای تصویب و چگونگی اجرای آن دست نیافت ایم .

این نماینده مجلس در باره اینکه این طرح چه زمانی به نتیجه نهایی می رسد گفت :

تا کنون نظرات مختلفی در این زمینه ارائه شده؛ اما اینکه چه زمانی به نتیجه نهایی خواهد رسید، زمان مشخصی برای آن متصور نیست.
عضو کمیسیون انرژی در باره اینکه ارزیابی شخص وی در باره این طرح چیست، گفت:

من هنوز هیچ نظری در باره این طرح ندارم و هنوز منتظر اظهارنظر کارشناسان و بررسی های بیشتر در این باره هستم و امیدوارم نتیجه هر چه باشد با در نظر گرفتن منافع ملی و مردم اجرایی شود.