محمد حسین عسگری سخنگوی شرکت ملی گاز ایران  با اشاره به قطعی چندین ساعته گاز در منطقه یافت آباد تهران تصریح کرد: قطعی گاز موقت محدوده یافت آباد به دلیل تعمیرات اضطراری و نصب شیر برقی ایستگاه گاز به منظور مقاوم سازی در مقابل زلزله بوده که عملیات تعمیرات ساعت ۱۴.۳۰ امروز به پایان رسید […]

محمد حسین عسگری سخنگوی شرکت ملی گاز ایران  با اشاره به قطعی چندین ساعته گاز در منطقه یافت آباد تهران تصریح کرد: قطعی گاز موقت محدوده یافت آباد به دلیل تعمیرات اضطراری و نصب شیر برقی ایستگاه گاز به منظور مقاوم سازی در مقابل زلزله بوده که عملیات تعمیرات ساعت ۱۴.۳۰ امروز به پایان رسید و همکاران در حال وصل گاز مشترکین هستند.

به گزارش نبض انرژی ،

او ضمن عذرخواهی از ساکنین این مناطق به علت قطع چندین ساعته گاز ادامه داد: شرکت ملی گاز ایران در اطلاعیه‌ای از قبل در این باره اطلاع رسانی کرده بود و این مشکل برطرف شده است.

عسگری گفت: قراربود تمامی گاز مشترکین تا ساعت ۱۴ امروز وصل شود، ولی به دلیل ایمنی برخی از منازل به طول انجامید و تا ساعتی دیگرگاز تمامی ۲۵۰۰ مشترکین منطقه یافت آباد وصل می‌شود.

علت قطعی چندین ساعته گاز محدوده یافت آباد تهران چه بود؟