در ادامه تصویر صفحه دونالد ترامپ درفیس بوک را مشاهده می‌کنید:  

در ادامه تصویر صفحه دونالد ترامپ درفیس بوک را مشاهده می‌کنید:

فیس بوک عنوان ریاست جمهوری ترامپ را به نامزد سیاسی تغییر داد