به گزارش نبض انرژی ، امروز در یک خبر بسیار تلخ و غافلگیر کننده، یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که کارخانه باسابقه آزمایش که روزگاری نه چندان دور، قطب اول محصولات خانگی خاورمیانه بود، تبدیل به طویله شده است! وقتش رسیده که مسئولان ما از خودشان بپرسند که چرا و چگونه یکی از قدیمی […]

به گزارش نبض انرژی ،

امروز در یک خبر بسیار تلخ و غافلگیر کننده، یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که کارخانه باسابقه آزمایش که روزگاری نه چندان دور، قطب اول محصولات خانگی خاورمیانه بود، تبدیل به طویله شده است! وقتش رسیده که مسئولان ما از خودشان بپرسند که چرا و چگونه یکی از قدیمی ترین و پیشرفته ترین کارخانه های خاورمیانه که به کل جهان محصول صادر می کرد، تبدیل به طویله شد!