به گزارش نبض انرژی ، ترامپ گذرنامه آمریکایی‌های متولد قدس را تغییر می‌دهد 🔹️ طبق گزارش‌ها، دولت ترامپ به زودی اعلام می‌کند که آمریکایی‌های متولد قدس در گذرنامه‌های آمریکایی خودشان نام “اسرائیل” را به عنوان “کشور محل تولد” دریافت می‌کنند.

به گزارش نبض انرژی ،

ترامپ گذرنامه آمریکایی‌های متولد قدس را تغییر می‌دهد

🔹️ طبق گزارش‌ها، دولت ترامپ به زودی اعلام می‌کند که آمریکایی‌های متولد قدس در گذرنامه‌های آمریکایی خودشان نام “اسرائیل” را به عنوان “کشور محل تولد” دریافت می‌کنند.