به گزارش نبض انرژی ، با اشاره به وظایف و دستورالعمل‌های بهداشتی جدید در جایگاه های سوخت کشور گفت:با توجه به شیوع ویروس کرونا رعایت دستورالعمل های بهداشتی در جایگاه های سوخت اهمیت ویژه ای دارد زیرا در این اماکن رفت و آمد زیاد است. او ادامه داد:متاسفانه آنچنان که باید پک‌های بهداشتی توسط وزارت […]

به گزارش نبض انرژی ،

با اشاره به وظایف و دستورالعمل‌های بهداشتی جدید در جایگاه های سوخت کشور گفت:با توجه به شیوع ویروس کرونا رعایت دستورالعمل های بهداشتی در جایگاه های سوخت اهمیت ویژه ای دارد زیرا در این اماکن رفت و آمد زیاد است.

او ادامه داد:متاسفانه آنچنان که باید پک‌های بهداشتی توسط وزارت بهداشت و وزارت نفت در جایگاه های سوخت توزیع نشده است.

رئیس کانون انجمن جایگاه‌داران سوخت تصریح کرد:پمپ‌بنزین‌ها به دلیل تردد زیاد افراد و مراجعات مکرر یکی از مراکز انتقال و گسترش کرونا به شمار می‌آیند، بنابراین در تلاش هستیم تا زنجیره انتقال کرونا را در این مراکز با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی قطع کنیم.

او گفت:از زمان شیوع کرونا تا امروز اقلام بهداشتی به صورت رایگان و یا در مقابل پرداخت وجه در اختیار جایگاه داران سوخت قرار نگرفته است.

صالحی گفت: اپراتورها در جایگاه های سوخت موظف هستند در زمان سوختگیری از ماسک و دستکش استفاده کنند اما متاسفانه این قوانین در برخی از جایگاه‌ها رعایت نمی شود.

رئیس کانون انجمن جایگاه‌داران سوخت گفت:در جایگاه های محدودی دستورالعمل های بهداشتی رعایت می شود.