قرنطینه قالیباف در مجلس! به گزارش نبض انرژی ، علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس: ▫️آقای قالیباف در محل دفتر کارشان در مجلس قرنطینه هستند و اموراتی را که می‌توانند به تنهایی انجام دهند در محل کارشان پیگیری می‌کنند. ▫️آقای قالیباف تا امروز به منزل تشریف نبردند.

قرنطینه قالیباف در مجلس!

به گزارش نبض انرژی ،

علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس:
▫️آقای قالیباف در محل دفتر کارشان در مجلس قرنطینه هستند و اموراتی را که می‌توانند به تنهایی انجام دهند در محل کارشان پیگیری می‌کنند.

▫️آقای قالیباف تا امروز به منزل تشریف نبردند.