تجهیز ۱۴ مسیر به فناوری عوارض الکترونیکی تا پایان سال به گزارش نبض انرژی ، وزیر راه و شهرسازی از تجهیز ۱۴ اتوبان و آزادراه کشور به فناوری عوارض الکترونیک خبر داد و یادآور شد که این روش برای مردم صرفه‌جویی زمانی و هزینه‌ای به همراه خواهد داشت.

تجهیز ۱۴ مسیر به فناوری عوارض الکترونیکی تا پایان سال

به گزارش نبض انرژی ،

وزیر راه و شهرسازی از تجهیز ۱۴ اتوبان و آزادراه کشور به فناوری عوارض الکترونیک خبر داد و یادآور شد که این روش برای مردم صرفه‌جویی زمانی و هزینه‌ای به همراه خواهد داشت.