عضو مجلس خبرگان: بعضی نماینده‌های مجلس حتی درباره اینکه راننده ماشین شان چه کسی باشد، دعوا می‌کنند به گزارش نبض انرژی ، آیت الله هاشم زاده هریسی درباره رفتارهای عجیب برخی نمایندگان در هفته های گذشته گفت: 🔸باید بگویم از اتفاقات رخ داده و مسائلی که توسط برخی نمایندگان در روزهای گذشته مطرح شد و […]

عضو مجلس خبرگان: بعضی نماینده‌های مجلس حتی درباره اینکه راننده ماشین شان چه کسی باشد، دعوا می‌کنند

به گزارش نبض انرژی ،

آیت الله هاشم زاده هریسی درباره رفتارهای عجیب برخی نمایندگان در هفته های گذشته گفت:

🔸باید بگویم از اتفاقات رخ داده و مسائلی که توسط برخی نمایندگان در روزهای گذشته مطرح شد و بحث ها و جدل هایی که وجود داشت، زجر می کشیدم. از این بابت ناراحت بودم که باید حد و حدودها رعایت شوند و مرزهای سیاسی، اخلاقی، حقوقی و شرعی مدنظر باشند.