به گزارش نبض انرژی ، کاخ سفید: برای ایمن کردن آمریکا موشک هایپرسونیک می‌سازیم یکی از مقام‌های کاخ سفید گفته آمریکا در حال ساخت موشک‌های هایپرسونیک «برای ایمن کردن» این کشور است.

به گزارش نبض انرژی ،

کاخ سفید: برای ایمن کردن آمریکا موشک هایپرسونیک می‌سازیم

یکی از مقام‌های کاخ سفید گفته آمریکا در حال ساخت موشک‌های هایپرسونیک «برای ایمن کردن» این کشور است.