۱۵ درصد مشترکان تهرانی مشمول برق رایگان هستند مدیر دفترمدیریت مصرف شرکت توزیع برق تهران بزرگ: 🔹️۱۵ درصداز مشترکان برق خانگی در تهران، شامل دریافت تخفیف ۱۰۰ درصدی برق امید هستند. 🔹️مشترکان کم مصرف در ایام گرم کمتر از ۱۰۰ کیلووات ساعت و در ایام غیر گرم تا ۸۰ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند که […]

۱۵ درصد مشترکان تهرانی مشمول برق رایگان هستند

مدیر دفترمدیریت مصرف شرکت توزیع برق تهران بزرگ:
🔹️۱۵ درصداز مشترکان برق خانگی در تهران، شامل دریافت تخفیف ۱۰۰ درصدی برق امید هستند.
🔹️مشترکان کم مصرف در ایام گرم کمتر از ۱۰۰ کیلووات ساعت و در ایام غیر گرم تا ۸۰ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند که این گروه شامل دریافت خدمات برق امید هستند.