نگرش آمریکایی‌ها نسبت به کشورهای مختلف چگونه است؟/ ایران دومین کشور دارای کمترین محبوبیت در میان مردم آمریکا 🔹نظرسنجی جدیدی توسط YouGov در خصوص نگرش آمریکایی‌ها نسبت به ١٩۵ کشور مختلف منتشر شده است که نشان داد ٧٨ درصد از پاسخ‌دهندگان، ایالات متحده را بهترین کشور کره زمین می‌پندارند. 🔹استرالیا دومین کشور محبوب در میان […]

نگرش آمریکایی‌ها نسبت به کشورهای مختلف چگونه است؟/ ایران دومین کشور دارای کمترین محبوبیت در میان مردم آمریکا

🔹نظرسنجی جدیدی توسط YouGov در خصوص نگرش آمریکایی‌ها نسبت به ١٩۵ کشور مختلف منتشر شده است که نشان داد ٧٨ درصد از پاسخ‌دهندگان، ایالات متحده را بهترین کشور کره زمین می‌پندارند.
🔹استرالیا دومین کشور محبوب در میان مردم ایالات متحده بود که ٧۵ درصد در این نظرسنجی اظهارات مثبت کسب کرد و به دنبال آن نیز کانادا با آمار ٧۴ درصدی قرار گرفت.
🔹در انتهای این مقیاس، کشورهایی که کمتر مورد علاقه آمریکایی‌ها است، کره‌شمالی با آمار ۶۵ درصدی، کمترین محبوبیت را در میان مردم این کشور داشت.
🔹 ایران با ۵۶ درصد دومین کشور کمتر محبوب برای آنها بود، در حالی که عراق نیز با آمار ۵٢ درصدی در جایگاه سوم قرار گرفت.