به گزارش نبض انرژی ، دیوید فریدمن، سفیر آمریکا در اسرائیل گفت: پیروزی جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری، منجر به تغییر سیاست ایالات متحده در قبال ایران خواهد شد که برای اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس مناسب نیست. سیاست آمریکا در قبال ایران مهمترین موضوع انتخابات آمریکا است.

به گزارش نبض انرژی ،

دیوید فریدمن، سفیر آمریکا در اسرائیل گفت: پیروزی جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری، منجر به تغییر سیاست ایالات متحده در قبال ایران خواهد شد که برای اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس مناسب نیست. سیاست آمریکا در قبال ایران مهمترین موضوع انتخابات آمریکا است.