به گزارش نبض انرژی ، این دوتا خواهر آمریکایی وارد یه فروشگاه کفش تو شیکاگو شدند، بعد کارگر فروشگاه ازشون خواسته که ماسک بزنن، ولی دخترا به حرفش گوش نکردن و مشاجره لفظی بالا گرفته. آخرشم یکی از خواهرا کارگر بدبخت رو نگه داشته و اون یکی ۲۷ بار با چاقو بهش ضربه زده!

به گزارش نبض انرژی ،

این دوتا خواهر آمریکایی وارد یه فروشگاه کفش تو شیکاگو شدند، بعد کارگر فروشگاه ازشون خواسته که ماسک بزنن، ولی دخترا به حرفش گوش نکردن و مشاجره لفظی بالا گرفته.

آخرشم یکی از خواهرا کارگر بدبخت رو نگه داشته و اون یکی ۲۷ بار با چاقو بهش ضربه زده!