نگرانی فعالان محیط زیست احمداباد مستوفی از منفعت طلبی شهرداری
نگرانی فعالان محیط زیست احمداباد مستوفی از منفعت طلبی شهرداری
نگرانی فعالان محیط زیست احمداباد مستوفی از منفعت طلبی شهرداری با تبصره ماده ۱۰۰ املاک و مستغلات شهری. سنگ اندازی شهرداری برای مجوز زمین ها برای ساخت و ساز قانونی و بالعکس مجوز غیر قانونی برای کسانی که با رابطه به بافت باغ ها که از شهر دور هستند تمام مدارک و سند بر ای ساخت وساز داده میشود.

نگرانی فعالان محیط زیست احمداباد مستوفی از منفعت طلبی شهرداری با تبصره ماده ۱۰۰ املاک و مستغلات شهری. سنگ اندازی شهرداری برای مجوز زمین ها برای ساخت و ساز قانونی و بالعکس مجوز غیر قانونی برای کسانی که با رابطه به بافت باغ ها که از شهر دور هستند تمام مدارک و سند بر ای ساخت وساز داده میشود.

به گزارش نبض انرژی ،

در گفتگوی فعالان محیط زیست احمداباد مستوفی با  خبرنگار نبض انرژی از معضلات زیست بومی شهر بحث و تبادل شد.

بی عدالتی شهرداری احمداباد مستوفی باشهروند بومی و تبعیض با افراد خاص ( VIP )

سنگ اندازی شهرداری برای مجوز زمین ها برای ساخت و ساز قانونی و بالعکس مجوز غیر قانونی برای کسانی که با رابطه به بافت باغ ها که از شهر دور هستند تمام مدارک و سند بر ای ساخت وساز داده میشود.

 

درباره شهر احمداباد مستوفی که بسوی نابودی باغ های زیبا با دیوارهای گلی و درختان و گل های خوشبو معروف بود امروز با تغییر کاربری شدید مواجه شده که تا جایی که منفعت شخصی وجود دارد بافت حریم شهری احمداباد مستوفی و باغ های حسن اباد خالصه و سعید اباد و رضی اباد متغیر میباشد و تا جایی که یک روزه بافت که در حریم ساخت و ساز نمیباشد با هزینه های که افراد ذی نفوذ دارند بمدت کوتاهی آپارتمان ساخته میشود و بدلیل رابطه ای که دارند بسهولت تمام روال اداری آن صورت میپذیرد اما برای شهروند عادی این امر میسر نمیشود و زمین های چسبیده به شهر مجوز ساخت داده نمیشود.

تخریب دیوارهای باغ بدون اطلاع به صاحبان ملک تعمیر کردن ساختمان بمنزله ساختن غیر قانونی تلقی میشود و بعنوان ماده ۱۰۰ بنفع خود شهرداری عمل میکند.

 

نمونه بارز آن مانع شدن برای فردی که شهرک صنایع چوب را در احمداباد مستوفی را برای جوانان آماده اشتغال کرده و فعالیت میکنند
تمام مراحل اداری آن برای مجوز شهرک صنعتی صنایع چوب در شهرداری انجام شده اما سالانه هر شهرداری برای منفعت خود ،اقدام به تخریب دیوارع بتنی آن شهرک میکند که نه تنها از نظر اخلاقی صحیح نمیباشد و این امر باعث ضربه زدن به محیط زیست باغستان ها شده و زیبایی شهر در کوی افسران و خیابان تختی( یا انقلاب) در اطراف درمانگاه سعدی را گرفته است.

شایان ذکر است که تنها درمانگاه شهر احمداباد مستوفی توسط صنایع چوب با مدیریت آقای عبدالهی احداث شده است.

و برای احداث آن برای مجوز دادن ، کارشکنی از سوی سازمان مربوطه شهرداری احمداباد مستوفی و بویژه اسلامشهر شده است و بهانه آن ها مسافت درمانگاه اسلامشهر تا احمداباد را ۵کیلومتر ذکر میکردند.

اما شواهدی برای سازمان بهداشت اراءه شده این دروغ بزرگ اشکار شده بود مسافت بین شهری ۳۰ کیلومتر میباشد.