ضرباهنگ موانع و شاخص های رشد صنعت برق هماهنگ نیست
ضرباهنگ موانع و شاخص های رشد صنعت برق هماهنگ نیست
نایب رئیس سندیکای صنعت برق: دلیل اصلی بالفعل نشدن توانمندی های بخش خصوصی در صنعت برق، نظام بانکی، گمرک، سیستم حمل و نقل و پشتیبانی از مقوله صادرات و ... است که در صورت رفع این مشکلات «صنعت برق» توان حضور موثر در بازارهای بین المللی را دارد.

 

به گزارش نبض انرژی ، پیام باقری، نایب رئیس سندیکای صنعت برق در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه؛ صادرات مواد خام و مدیریت ناقص در این زمینه مشکلات فراوانی در این زمینه به وجود آورده است، در حالی که تقاضای خوبی از سوی کشورهای همسایه وجود دارد گفت :

وی با بیان اینکه صادرات، یکی از شاخص های «رشد اقتصادی» در کشور است یادآور شد :

صادرات محلی برای عرضه رقابت بین دولتهاست و در این میان متاسفانه بخش خصوصی سهم چندانی در رقابت با بخش دولتی ندارد، هر چند دارای قابلیتهای فراوانی است.

این عضو سندیکای برق در ادامه صادرات را موتور پیشران توسعه اقتصادی دانست و افزود :

وجود موانع صادارتی در کشور و موانع اداری موجود از جمله مشکلات بخش خصوصی با وجود پتانسیل های خوب در این زمینه است.

باقری دلیل اصلی بالفعل نشدن توانمندی های بخش خصوصی در صنعت برق را ، نظام بانکی، گمرک، سیستم حمل و نقل و پشتیبانی از مقوله صادرات و … ذکر و خاطرنشان کرد :

بخش خصوصی با مدیریت صحیح می تواند پرچم صادرات رابالا برده و نگذارند تا تحریم که البته در کاهش توانمندی ها موثر بوده است ، آنها را از مسیر تولید دور نگه دارد.

او همچنین ریسک وصول مطالبات،‌ریسک بازگشت سرمایه را با توجه به توقع رشد و ضرباهنگ کنونی مناسب ندانست .

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فقط ۴۰درصد از ظرفیتهای مالیاتی شرکت های شناخته شده اند گفت :‌ تخصیص تخفیفهای مالیاتی از میزان ۱۰۰ درصد در مواردی ،‌ به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است ، این در حالی است که ما در جنگ اقتصادی نیز به سر می بریم.

او همچنین قطع روابط تقریباَ تمام کارگزاری با مراکز هدف برای نقل و انتقال ارز و … را یکی دیگر از مشکلات ذکرو خاطرنشان کرد : صندوق ضمانت صادرات بعنوان بیمه ای عمل می کند که کل سرمایه اش حدود ۱۰۰ میلیون دلار است در حالی که هدف و سقف مورد نظر ما حدود۴۰۰ میلیون دلار است.

نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در ادامه یادآور شد:

توسعه صادرات غیرنفتی در کشور ضرورتی به شمار می آید که با توجه به شرایط حاکم بر ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و پارامتری مهم در تحقق رونق و جهش اقتصادی خواهد بود.

نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق تصریح کرد:

آمارهای صادرات غیرنفتی نشان می دهد که صادرات صنعت برق در بخش های مختلف از جمله تجهیزات، خدمات و توزیع برق از توان بالایی برخوردار است.

توسعه صادرات انرژی، از جمله برنامه های ششم توسعه به شمار می آید و در این راستا در صدد هستیم تا تبدیل به قطب صادرات منطقه شویم.

وی نادیده گرفتن بازارهای خارجی به ویژه در کشورهای همسایه را فرصتی دانست که در صورت حل شدن مشکلات موجود می تواند ارزآوری فراوانی نصیب کشور کند.