نبض انرژی:برق امید؛ دریک نگاه
نبض انرژی:برق امید؛ دریک نگاه

نبض انرژی:برق امید؛ دریک نگاه   به گزارش نبض انرژی ، طرح برق امید، با هدف نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه برق در بخش خانگی در سال ۱۳۹۹ به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است. تغییر نگرش مصرف کنندگان « بخش خانگی » به استفاده صحیح از منابع انرژی و حفظ محیط زیست با استفاده […]

نبض انرژی:برق امید؛ دریک نگاه

 

به گزارش نبض انرژی ،

طرح برق امید، با هدف نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه برق در بخش خانگی در سال ۱۳۹۹ به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است. تغییر نگرش مصرف کنندگان « بخش خانگی » به استفاده صحیح از منابع انرژی و حفظ محیط زیست با استفاده از ساز و کارهای تشویقی و بازدارنده از اهداف اصلی این طرح است. در این طرح مشترکان به سه دسته مشترکان کم مصرف،خوش مصرف و پرمصرف تقسیم می شوند. برای هر دسته متناسب با منطقه جغرافیائی، الگوی مصرف برق تعیین می شود.

مشترکان برق به تناسب مشارکت در این طرح از مزایای تشویقی شامل تخفیف تا 100درصد تعرفه برق بهره مند می شوند.

✓دسته بندی مشترکان برق
مشترکان این طرح سه دسته کم مصرف،خوش مصرف و پرمصرف هستند. مشترکان کم مصرف حدود ۳۰ درصد از کل مشترکان(حدود۸.۵ میلیون مشترک) در هر دسته جغرافیایی را شامل می شوند که مصرف آنها در حدالگوی کم مصرفی است و مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی صورتحساب می شوند. « مشترکان خوش مصرف» حدود ۵۵ درصد کل مشترکان (حدود ۱۶.۵ میلیون مشترک)هستند که تعرفه آنها بدون تغییر است و با اقدامات بهینه سازی می توانند دردسته کم مصرفان قرار گیرند. مشترکان پرمصرف که حدود ۱۵ درصد از مشترکان هستند بیش از الگوی تعیین شده مصرف برق دارند که به آنها ۶ ماه فرصت داده می شود با به کارگیری آموزش های بهینه سازی خود را به الگوی خوش مصرفی برسانند. به زودی از طریق ارسال پیامک از طرف شرکت توزیع منطقه خود، دسته مصرفی شما مشخص خواهد شد. همه با هم تلاش خواهیم کرد با مصرف بهینه برق در خانه ها،‌ زندگی سالم تر با کمترین آلودگی محیط زیست را برای خود و فرزندانمان مهیا کنیم.

✓روش اجرای طرح برق امید
مشترکان کم مصرف از تخفیف 100درصدی بهره مند هستند. خوش مصرفان نیز اگر مصرف خود را به نسبت سال قبل کاهش دهند پاداش می گیرند. راهکارهای ساده و کاربردی هم برای مشترکان پرمصرف خواهیم داشت که یکبار برای همیشه مصرف خود را بهینه کنند و زندگی سالمتری را در کشور برای خود و هموطنان رقم بزنند. اینگونه سوخت کمتری برای تولید برق مصرف می شود و ایران نفسی تازه می کند…
✓مولد خورشیدی بر فراز بام
از اهداف مهم طرح برق امید، کاهش مصرف برق مشترکان پرمصرف است. این دسته از مشترکان میتوانند با نصب یک مولد خورشیدی ساده با قیمت معقول، بخشی از مصرف برق خود را تأمین کنند. به عنوان نمونه یک پانل روی کولر آبی پشت بام، 20 درصد از برق مشترک پرمصرف را تأمین می کند. تسهیلاتی با سود حداقلی و دوره بازپرداخت 3 ساله برای این مشترکین در نظر گرفته شده است.