به گزارش نبض انرژی ، روزنامه‌نگار ارومیه‌ای قربانی کرونا شد/ کرونا در کمین است 📌 صبح امروز مهدیقلی رشیدی، از روزنامه‌نگاران پیشکسوت ارومیه و سردبیر “هفته نامه آذربایجان بیدار” بر اثر کرونا دار فانی را وداع گفت. درگذشت، آقای رشیدی پیشکسوت عرصه رسانه و خبر را به جامعه رسانه‌ای آذربایجان‌غربی و خانواده ایشان تسلیت می‌گوییم. […]

به گزارش نبض انرژی ،

روزنامه‌نگار ارومیه‌ای قربانی کرونا شد/ کرونا در کمین است

📌 صبح امروز مهدیقلی رشیدی، از روزنامه‌نگاران پیشکسوت ارومیه و سردبیر “هفته نامه آذربایجان بیدار” بر اثر کرونا دار فانی را وداع گفت.

درگذشت، آقای رشیدی پیشکسوت عرصه رسانه و خبر را به جامعه رسانه‌ای آذربایجان‌غربی و خانواده ایشان تسلیت می‌گوییم.

 

کرونا-نبض انرژی

کرونا-نبض انرژی