به گزارش نبض انرژی ، صنعت انرژی در کشور آلمان در دوره گذار به سمت ایجاد نیروگاه های غیر متمرکز تولید انرژی قرار دارد. پس از انتشار طرح ملی بلاک چین توسط دولت آلمان، بسیاری از شرکت های بزرگ فناوری در این کشور آمادگی خود را برای ورود به صنعت تولید انرژی اعلام کردند. در […]

به گزارش نبض انرژی ،

صنعت انرژی در کشور آلمان در دوره گذار به سمت ایجاد نیروگاه های غیر متمرکز تولید انرژی قرار دارد. پس از انتشار طرح ملی بلاک چین توسط دولت آلمان، بسیاری از شرکت های بزرگ فناوری در این کشور آمادگی خود را برای ورود به صنعت تولید انرژی اعلام کردند. در حال حاضر بسیاری از این شرکت ها با استفاده از راهکارهای مبتنی بر تکنولوژی بلاک چین، خدمات نوینی را در ارتباط با معاملات حوزه انرژی به مصرف کنندگان و شهروندان آلمانی ارائه می کنند.

شرکت های بزرگ فناوری در آلمان با استفاده از تکنولوژی دفتر کل توزیع شده و تکنولوژی اینترنت اشیا در منابع تولید انرژی تجدید پذیر مانند توربین های بادی، پنل های خورشیدی و پمپ های گرمایی در صدد هستند صنعت انرژی را در این کشور متحول کنند.