به گزارش نبض انرژی ، شرکت های تولید انرژی فناوری سبز در کشور آلمان با استفاده از تکنولوژی بلاک چین در حال ایجاد و نهادینه سازی الگویی جدیدی در چرخه تولید انرژی هستند. زیرساخت های مرکزی تولید انرژی در کشور آلمان به دلیل نواقص فنی و شکاف های ساختاری نمی توانند چندان پاسخگوی نیروگاه های تولید انرژی […]

به گزارش نبض انرژی ، شرکت های تولید انرژی فناوری سبز در کشور آلمان با استفاده از تکنولوژی بلاک چین در حال ایجاد و نهادینه سازی الگویی جدیدی در چرخه تولید انرژی هستند. زیرساخت های مرکزی تولید انرژی در کشور آلمان به دلیل نواقص فنی و شکاف های ساختاری نمی توانند چندان پاسخگوی نیروگاه های تولید انرژی تجدید پذیر باشند. بنابراین این کشور برای ارتقای سطوح عملکرد نیروگاه های تولید انرژی خود باید از تکنولوژی های نوظهور عصر حاضر استفاده کند.