انرژی رایگان / شوی اقتصادی یا برنامه عملیاتی
انرژی رایگان / شوی اقتصادی یا برنامه عملیاتی
وعده کاهش نرخ «انرژی» در کشور ابتدا از حوزه برق شنیده شد... خبری که واکنش های مختلفی را به دنبال داشت. اما کم کم این وعده از دیگر حوزه های انرژی نیز شنیده شد....وعده آب رایگان مشروط و زمزمه گاز رایگان مشروط... و چراها و چگونه های بسیار بی پاسخ.

به گزارش نبض انرژی ،  مهری بهزادپور: گروهی این ادعا را «شو اقتصادی» دانستند. اما برخی نیز انگیزه ای برای کاهش مصرف و فرصتی برای صادرات ذکر کردند.

طرح کاهش مصرف و جایزه ویژه به کم مصرف های برق، طرحی بود که وزارت نیرو پیش از اعلام رایگان شدن برق حدود 30 میلیون نفر در کشور نیز اعلام شده بود.

برنامه های آموزشی جهت توسعه و ترویج فرهنگ کاهش مصرف، مسلماً امری است که از سوی همگان مورد پذیرش قرار می گیرد، و به عبارتی شناخت مردم از چگونگی مصرف و معرفی الگوی برتر مصرف در حوزه انرژی، خلائی بوده است که بایستی خیلی پیش از این به آن پرداخته می شد.

 

 

مخالفت مجلس!

اما چگونگی اجرای این پروسه با توجه به شرایط کنونی کشور، ادعای وزارت نیرو در این زمینه را با مخالفانی مواجه ساخت .
دبیر اول کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به اینکه وزارت نیرو کسری بودجه دارد گفته است؛ وقتی مجموعه وزارتخانه نیرو حدود 50 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، با چه منطقی چنین طرحی را پیشنهاد داده و قرار است برق را برای برخی از مشترکان با تخفیف 100 درصدی محاسبه کند؟

به گفته برخی نمایندگان مجلس، حداقل مصرف مشترکان در مصرف خانگی نیز آنها را مشمول شرایط رایگان شدن تعرفه برق نخواهد کرد.

 

 

به گزارش نبض انرژی ،اما رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، اجرای این طرح را غیرممکن نمی داند و می گوید؛ استفاده صحیح از وسایل برقی همراه با میزان مصرف انرژی بهینه، از جمله راهکاری هایی است که می تواند تعرفه برق هر مشترکی را تا حد زیادی کاهش دهد.

به گفته وی این طرح منافع کوتاه مدت به دنبال نخواهد داشت، اما در دراز مدت تبدیل به یکی از منابع ارزی کشور خواهد شد.

از سویی دیگر برخی کارشناسان معتقدند در حالی که وزارت نیرو به بسیاری از نیروگاه ها بدهکار است، چگونه توان اجرای این طرح را دارد؟!
برخی از اعضای سندیکای تولید کنندگان برق نیز، قیمت پرداختی برق تولیدی بخش خصوصی از سوی وزارت نیرو را نیز در حال حاضر، مطلوب نمی دانند و معتقدند کاهش قیمت و گام برداشتن در مسیر رایگان کردن نیرو پشتوانه ای قوی لازم دارد که در حال حاضر وزارت نیرو فاقد آن است.

 

 

وعده «انتخاباتی»

اما در این بین گروهی هستند که معتقدند وعده ارزانی و رایگان شدن انرژی که اخیراً از سوی وزارتخانه نیرو و نفت برای برق، آب و گاز از سوی مسئولین زمزمه و شنیده شده، وعده انتخاباتی بیشتر نیست.

همزمانی وعده های مذکور، در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید، به گمان این گروه هیچ تحلیلی جز مصرف تبلیغاتی ندارد.

معرفی «رضا اردکانیان» از سوی بسیاری از کارشناسان بعنوان کاندیدای کارزار انتخاباتی 1400، این ظن را بیشتر تقویت کرد که جان «طرح برق امید» شاید تا 1400 دوام داشته باشد!

وعده ای که شاید دوام آن با گذر از نوسانات انتخابات رنگ ببازد.

 

وزیر نیرو: کاندید نمی شوم!

به گزارش نبض انرژی ،از سویی دیگر وزیر نیرو در گفت و گو با روزنامه اعتماد، در پاسخ به این سئوال که آیا شما در اندیشه ورود به انتخابات دوره آتی ریاست جمهوری هستید یا خیر، به صراحت اعلام کرد:

خير؛ من نه تنها تصميم ندارم كه كانديدا بشوم، بلكه تصميم دارم كه كانديدا نشوم.

اما این سئوال و پاسخهایی که معمولاً در این زمینه انجام می شود، در آستانه انتخابات و عملیاتی شدن آن، رنگ و بویی دیگر می یابد.

در هر حال نحوه اجرای برق رایگان در گام اول، در عین حال که امکان دارد یک «شو انتخاباتی» باشد، می تواند از ظرفیتهای کنونی برای ارائه یک الگوی مصرف مطلوب در کشور و فرصتی برای توسعه صادرات انرژی به خارج از کشور را ایجاد کند.

در هر حال شاید این گزارش را باید یک بار دیگر، در زمانی دیگر و شرایط متفاوت بازخوانی و اصلاح کرد. شاید…!