به گزارش نبض انرژی ، قیمت دلار در بازار آزاد ایران روز پنجشنبه ۲۴مهرماه به ۳۲ هزار تومان رسید.

به گزارش نبض انرژی ،

قیمت دلار در بازار آزاد ایران روز پنجشنبه ۲۴مهرماه به ۳۲ هزار تومان رسید.